Born Global Bokio

Diarienummer 2016-01666
Koordinator BOKIO AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i acceleration BornGlobal för att stärka bolagets team.

Resultat och förväntade effekter

Mycket nyttig kunskap förmedlades som säkerligen kommer att göra stor skillnad för bolagets framtida utveckling.

Upplägg och genomförande

Deltagande på seminarier och pitchträningar. Mycket bra upplägg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.