Born Global - Glimr

Diarienummer 2015-04200
Koordinator Glimr AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Born Global var att ge Glimr rätt förutsättningar och verktyg för att kunna expandera internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Efter programmet så har vi genom att göra en förbättrad kundanalys kunnat identifiera våra nyckelkunder. Vi har även förbättrat vårt pitch deck för att kunna på ett mer konkurrenskraftigt sätt kunna nå ut till riskkapitalister. även nätverket i Silicon valley och här i Sverige har bidragit med introduktioner och kontakter.

Upplägg och genomförande

överlag väldigt inspirerande talare som vävdes ihop på ett intressant och pedagogiskt sätt med ramverk från Chalmers. Skulle möjligen sett att fler tillfällen hade getts att sitta ned med alla mentorer och gå igenom våran befintliga affär. Då fick man en bättre tillgång till all den kunskap mentorerna sitter inne på.

Externa länkar

Unlock your location data

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.