BONUS Baltic Organisation 2013-2014

Diarienummer 2013-00958
Koordinator BONUS Science for a better future of the Baltic Sea region
Bidrag från Vinnova 765 800 kronor
Projektets löptid februari 2013 - december 2016
Status Avslutat