Boltometer B2

Diarienummer
Koordinator GEOSIGMA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 160 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00671

Statistik för sidan