Boltometer B2

Diarienummer 2009-00671
Koordinator GEOSIGMA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 160 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - november 2009
Status Avslutat