Bokprojekt inom ramen för LEKA-programmet

Diarienummer 2010-00185
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Stockholm
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - oktober 2011
Status Avslutat