Bokprojekt inom ramen för LEKA-programmet

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Stockholm
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00185

Statistik för sidan