Bokio

Diarienummer 2015-02243
Koordinator BOKIO AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Bokio ville med projektet undersöka möjligheten att bygga en AI motor som gjorde det möjligt att automatisera bokföring samt dra relevanta slutsatser utifrån data. Med hjälp av projektet finns nu en djupare förståelse inom området och en plan på hur detta ska göras och vilket värde det skapar för användare och partners.

Resultat och förväntade effekter

Bokio har med hjälp av projektstödet kunnat ta fram en plan för att bygga en generisk AI motor och har tillsammans med partners i industrin tagit fram de parametrar och data som behövs för att genomföra ett sådant projekt. De förväntade effekterna är att kunna lansera en AI motor som helt ska automatisera bokföringen på kundens villkor.

Upplägg och genomförande

Bokio har med hjälp av stödet från projektet undersökt olika möjligheter att bygga ett AI nätverk som kan användas av alla användare och även med mindre handpåläggning optimeras även för andra länder. Arbetsmetoderna har I stor omfattning varit experimentella samt i samråd med industriella partners kartlagt hur man faktiskt får göra inom detta område.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.