BluePromo

Diarienummer 2008-03191
Koordinator Dofilicious
Bidrag från Vinnova 1 450 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.do-fi.se/bluepromo