BluePromo

Diarienummer
Koordinator Dofilicious
Bidrag från Vinnova 1 450 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03191

Statistik för sidan