BluePromo

Diarienummer
Koordinator Dofilicious
Bidrag från Vinnova 1 450 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar