Bloddoping

Diarienummer 2013-05410
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 551 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom att ha samlat in de stipulerade proverna från dopade, elitidrottare både på låg och hög höjd har syftet med ett utökat analysmaterial uppfyllts. Vidare har intervjuer med sponsorer gett en förståelse för framtida marknadsföring, vilket uppfyller målet om framtida investerare. Ett stort intresse bland investerare styrker måluppfyllelsen.

Resultat och förväntade effekter

Sammanlagt 14 personer har genomgått tester av maximal arbetskapacitet (VO2max) och en blodtransfusion med två enheter eget, frysförvarat blod. Elitidrottare inom uthållighetsgrenar har lämnat rena, ej dopade kontroll prover. En mindre grupp elitidrottare har lämnat blodprover före och efter vistelse och träning på hög höjd. Genom en marknadsundersökning av potentiella sponsorer har sex företagsledare intervjuats gällande deras anti-doping arbete i samband med sponsring. även Riksidrottsförbundet/Dopingkommissionen har kontaktats.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt projektplanen, att i WP1 Samla in blodprover från dopade och efter höghöjdsvistelse, WP2 Analys av blodprover med LC/MS/MS (pågående, komplett under augusti 2014), WP3 Behovs- och marknadsanalys av sponsorer och WP4 Träffa investerare. Vi nådde inte önskat antal dopade prover (400), till största delen beroende på att några forskningspersoner valde att i förtid avbryta studien.

Externa länkar

Start-up företag

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.