Blocking Bacterial Virulence - the future antimicrobials

Diarienummer 2012-03361
Koordinator Creative Antibiotics Sweden AB
Bidrag från Vinnova 35 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - oktober 2012
Status Avslutat