Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BLING - Uppskalning 2018

Diarienummer
Koordinator Preo Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 370 900 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har genom projektet bidragit till ökat nyföretagande, ökad sysselsättning, minskad segregation, ökad tillväxt, ökad omsättning, skapat fler förebilder i förorterna samt tillhandahållit starta-eget stöd till individer, nyanlända och kvinnor i utanförskapsområden. Vi har skapat en bas i Järva och skalat upp BLING till Västerås, Uppsala och Örebro i områden med högt utanförskap.

Resultat och förväntade effekter

Vi har genom arbetspaketen bidragit till ökat företagande, utökat BLINGs nätverk i och utanför Stockholm, skapat fler förebilder (stort fokus på kvinnliga förebilder), ökat inflödet av case, tillgängliggjort möjligheten till att få hjälp med starta eget och nått ut till fler kvinnor och nyanlända. Planer för självförsörjning, mentorskap och jämställdhet har framtagits. Vi har förbättrat rutiner, hållbarhetsstrategier, plattformar för interaktion i syfte att förbättra utgångspunkten för nya affärsmöjligheter och ekonomisk tillväxt.

Upplägg och genomförande

BLINGs kvalitetssäkringssystem har utvecklats genom uppföljning av resultat, analys och revision av mål och förutsättningar, planering, genomförande och dokumentation. Genom vårt egna IT-system har vi säkerställt kvaliteten i verksamheten för att kunna uppnå våra mål. Partnerskap med aktörer inom privat- och offentlig sektor har varit nödvändig för att uppnå önskat resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05484

Statistik för sidan