BLING - Uppskalning 2018

Diarienummer 2017-05484
Koordinator Preo Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 370 900 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Målet är att öka nyföretagande, öka sysselsättningen, minska segregation, skapa och lyfta fram fler förebilder i förorterna samt ge starta-eget stöd till nyanlända och människor i utanförskap. Vi ska även bredda och skala upp BLING till närliggande områden inom och utanför Stockholm som t.ex. Södertälje, Västerås, Uppsala och Örebro i områden med högt utanförskap. Samtidigt kan vi stärka BLING’s bas för vidare uppskalning nationellt.

Förväntade effekter och resultat

Projekt är en fortsättning av BLING’s projekt år 2017 (Förberedelse för uppskalning och digital fokusering) där huvudmålet är att skala upp förra årets resultat med att starta nya BLING företag, hjälpa befintliga företag med tillväxt, öka sysselsättningen och bistå enskilda individer, främst människor i utanförskap med att starta företag.

Planerat upplägg och genomförande

Genom samarbete med Preo och dess omfattande nätverk av entreprenörer, lokala organisationer, lokala föreningar, skolor och stadsdelsförvaltningar, bibliotek och kommuner fångar vi upp lokala entreprenörer och ger fördelaktigt stöd till dessa under hela processen att starta företag. Alla aktiviteter kommer att ske i nära samarbete med våra samarbetspartners där vår roll är att ge stöd till entreprenörer i tidiga skeden. Vi stöttar dessa genom coachning och mentorskap inom marknad, affärsutveckling, finansiering och nätverk för att kunna starta ett kommersiellt företag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.