Blaze Memory Project

Diarienummer 2015-00844
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Blaze memory är en unik teknik som möjliggör att i genomsnitt tre gånger så mycket information kan packas in a snabba datorminnen. Detta görs med unika algoritmer och implementeringstekniker i kisel och FPGA. Syftet med projektet Blaze memory är att göra såväl teknik som affärsverifiering av tekniken och dess produktpaketering. På grund av den generiska naturen av tekniken - den kan skapa värde för datorer i mobiltelefoner såväl som i datahallar - har dess användning i flera segment analyserats. En första marknad har identifierats kring FPGA baserade acceleratorer.

Resultat och förväntade effekter

Ett direkt resultat av projektet har varit att ta det till ett investerbart objekt. Genom Vinnovas stöd har ett företag startats (ZeroPoint Technologies AB) som har attraherat investeringar i nivån 10 miljoner. Företaget fortsätter nu affärsutveckling av konceptet i en rad segment.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet har i stort följt klassisk customer-discovery processer som med utgångspunkt från en business model canvas specificerat hypoteser för affären. Detta gjordes före projektet. På affärssidan har flera resor gjorts för att träffa och intervjua potentiella kunder huvudsakligen på den amerikanska västkusten för att pröva affärshypoteserna. Relativt tidigt i processen identifierades en potentiell kund bland de största aktörerna inom FPGA teknik. I ett samarbetsprojekt med den, beslutades att ta fram en Proof-of-Concept.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.