Bisek 2

Diarienummer
Koordinator Trafikverket - TRAFIKVERKET, huvudkontoret
Bidrag från Vinnova 4 461 586 kronor
Projektets löptid januari 2011 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Bilens sociala och ekonomiska betydelse, Bisek 2 är ett branschgemensamt program med finansiering från Vinnova, Trafikverket, Statens Vegvesen, MOSK, NAF samt med deltagande i styrgrupp från Trafikanalys. Under programmets gång 2011-2016 har genomförda studier publicerats på Biseks hemsida www.bisek.se. Programmets mål är att * Stödja en utveckling i riktning mot ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem ekologiskt, socialt och ekonomiskt * Ta fram kunskap för att utforma och utvärdera olika åtgärder i transportsystemet

Resultat och förväntade effekter

Samtliga rapporter finns tillgängliga på www.bisek.se. Slutkonferenser finns dokumenterade efter genomförande i Oslo 2016-09-08 och Stockholm 2016-09-14.

Upplägg och genomförande

Branschprogrammet har tagit fram kunskapsöversikter inom sina programområden, och därefter projekt med inriktning på ny kunskap.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04074

Statistik för sidan