BIOTRAC

Diarienummer 2014-05014
Koordinator Advanced Polymer Technology Aktiebolag - Advanced Polymer Technology AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat