Biosorption system for tertiary wastewater treatment with in-line monitoring system

Diarienummer
Koordinator ExposMeter AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2003 - december 2005
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2002-03110

Statistik för sidan