BioProcess Innovation Center

Diarienummer 2016-04763
Koordinator GE Healthcare Life Sciences Innovation Center AB - GE Healthcare Life Sciences Innovation Center
Bidrag från Vinnova 100 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2026
Status Pågående

Syfte och mål

Skapa en internationellt unik och nationellt sammanlänkande centrum/forskningsinfrastruktur för biopharmaceutisk Innovation och produktionsteknologi för biologisk produktion.

Förväntade effekter och resultat

Säkrad innovation genom möjligheten för projekt i behov av en öppen testmiljö för bioproduktion direkt kopplad till industriella aktörer på global nivå. Industriell uppskalning genom att möjliggöra testning och realistiska driftsättningsförsök av nya bioprocessteknologier. Tillgängliggöra produktionsmiljö för utbildning av processoperatörer och medverkan av SMFs och spin-off bolag. Stark kopplingen till olika Life Science inkubatorer.

Planerat upplägg och genomförande

Nybyggnation av ett BioProcess Innovation Center med ca 2400 m2 industriella uppskalningslaboratorium fördelat i flera plan. Placering av byggnaden är inom området Boländerna i Uppsala i anslutning till den forsknings-och tillverkningsanläggning som ägs av GE Healthcare Bio-Sciences AB. Byggnaden är funktionellt och specifikt ritad för den här typen av verksamhet och lägger grunden för ett bioprocesscentrum i världsklass. Byggtiden beräknas till ca ett och ett halvt år.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.