BioPass

Diarienummer
Koordinator Precise Biometrics AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00601

Statistik för sidan