BioPass

Diarienummer 2008-00601
Koordinator Precise Biometrics AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - februari 2011
Status Avslutat