Biologiska insatsmedel för miljövänlig växtproduktion i Kina

Diarienummer
Koordinator LANTMÄNNEN BIOAGRI AB - Bioagri AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att ta fram beslutsunderlag för att lansera Amase, Cedress eller Thermoseed på den kinesiska marknaden för växtproduktion. Produkterna är miljövänliga alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Vi anser att projektetmålet är uppfyllt. Vi beslutade att inte gå vidare i detta skede men att fortsätta samarbetet med projektpartners och kontinuerligt följa utvecklingen på den kinesiska marknaden för att hitta en tidpunkt där vi väljer att gå vidare från den punkt där vi slutade i det specifika projektet.

Resultat och förväntade effekter

Kina använder mer bekämpningsmedel än något annat land i världen, men har bara sju procent av världens odlingsareal. Mer än tusen aktiva substanser finns registrerade. Användningen av bekämpningsmedel i Kina är mycket annorlunda än i andra länder. De flesta bönderna har bara en liten bit mark och marknaden baseras på små lokala återförsäljare som har en låg grad av samordning och organisation. Stora satsningar på marknadsföring, distribution och logistik behövs för att lyckas med en introduktion av nya produkter och därför inväntar vi en mognare marknad innan ytterligare åtgärder.

Upplägg och genomförande

I projektet ingick utöver projektägaren två kinesiska företag med ursprung i Europa samt CBC vid SLU i Sverige. En projektplan utarbetades och skickades till projektmedlemmarna för kommentarer. Olika ansavrsområden fördelades därefter mellan deltagarna. Resultaten rapporteras kontinuerligt till projektledaren. Möten hölls vid två tillfällen i Sverige och övriga möten via telefon eller Skype. BioAgri besökte Kina en gång för ytterligare kontakter med kinesiska företag och forskare. Ett gemensamt beslut fattades på grundval av resultatet i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.