Biologiska insatsmedel för miljövänlig växtproduktion i Brasilien

Diarienummer
Koordinator LANTMÄNNEN BIOAGRI AB - Bioagri AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att ta fram beslutsunderlag för att lansera Amase, Cedress eller Thermoseed på den brasilianska marknaden för växtproduktion. Produkterna är miljövänliga alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Vi anser att projektetmålet är uppfyllt. Med underlag från projektet (förtstudien) beslöt vi att fortsätta att starta ett projekt med våra brasilianska projektpartners för att verifiera produkternas effekter, föra över teknologi för kommande produktion i Brasilien, registrera produkterna och inleda marknadsaktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

En marknadsundersökning av tre produktkoncept som kan leda till minskad användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel har genomförts; 1. AMASE som en växt stimulator av sticklingar sockerrör. 2. ThermoSeed för behandling av utsäde mot nematodinfektioner i gräsfrö 3. Cedress / Cerall som biopesticid för spannmål. Slutsatser: Partnerskap är etablerat. Stor marknad och potential. Produkterna passar bra i Brasilien. Positiva effekter på miljö och människa. Produktionen ska byggas upp i Brasilien. Registreringen är nödvändig. Produktutvärdering är nödvändig.

Upplägg och genomförande

I projektet ingick utöver projektägaren två brasilianska företag med ursprung i Europa samt CBC vid SLU i Sverige. En projektplan utarbetades och skickades till projektmedlemmarna för kommentarer. Olika ansvarsområden fördelades därefter mellan projektdeltagarna. Resultaten rapporterades kontinuerligt till projektledaren. Möten hölls vid två tillfällen i Sverige och övriga möten via telefon eller Skype. BioAgri besökte Brasilien vid ett tillfälle för att möta de brasilianska företagen och etablera ett djupare sammarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03165

Statistik för sidan