Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biologisk utvärdering av Co-Cr-Mo implant

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för klinisk vetenskaper, Avdelningen för biomaterialvetenskap
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med projektet har uppfyllts, där expertisen i materialframställning och biologisk utvärdering i Japan respektive Sverige har kombinerats på ett effektivt sätt. Detta har resulterat i en ökad kunskap om läkningen kring Cobaltkrom baserade material.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utfallet av projektet med avseende på resultat och förväntade effekter har varit bra, där bra vetenskapliga frågeställningar har utvärderats och visat intressanta resultat. En viktig bas har bygds upp för ett fortsatt samarbete där expertiserna i respektive land effektivt utnyttjas för att få synergistiska effekter på vetenskapliga frågeställningar.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet av projektet har varit bra, där vi har fått ut vetenskapligt intressanta resultat. Projektstarten blev lite försenad på grund av naturkatastroferna i Japan, där Sendai var ett av de mest drabbade områdena, men trotts det så har projektet fungerat bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01826

Statistik för sidan