BioLime - ökad massaproduktion genom ny ligningseparationsprocess

Diarienummer
Koordinator ENERGITEKNISKT CENTRUM I PITEÅ - Stiftelsen Energitekniskt Centrum i Piteå
Bidrag från Vinnova 1 755 000 kronor
Projektets löptid maj 2007 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00479

Statistik för sidan