Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biokompositer- Fibermodifiering och smältstudier för att åstadkomma tillverkning vid höga fiber halter

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 1 790 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation
Ansökningsomgång Forskarstudier i industrisamverkan inom Treesearch

Syfte och mål

Projektet syftar till att möjliggöra en väsentlig ökning av innehållet i förnybara vedfibrer i fiberpolymerkompositer. Målet är att förstå sambanden mellan hur kemiska behandling av fibrerna påverkar deras flyt och smältegenskaper i olika typer av matriser samt hur dessa egenskaper överförs till den slutliga produkten. Målet är att de tillverkade fiberkompositerna ska ha mekaniska egenskaper så bra så att de blir attraktiva att använda som komponenter och delar inom bygg-, bil- och industrin.

Förväntade effekter och resultat

De framtagna fibermodifieringarna ska leda till produktion av kompositer med en nästan fördubbling av fiberinnehåll, över 60%, jämfört med dagens vedfiberkompositer. De framtagna fiberblandningen ska vara processbar i tillämpningar och produkter där mycket höga krav på smältflödesegenskaper och slaghållfasthet krävs. Detta kommer leda till ett utökat användningsområde för vedpolymerkompositer. Utökningen av fiberbaserade kompositer kommer att leda till minska koldioxidbelastningar och var en viktig del i övergången till ett biobaserat samhälle.

Planerat upplägg och genomförande

Doktoranden kommer att ha ett handledarteam med experter från Chalmers och Stora Enso. Deras expertis täcker hela kedjan från grundläggande molekylära aspekter, polymerbeteende i smälter under skjuvning till krav specifikationer för format material. Resultat kommer att sammanställas och analyseras med multivariat analys och modellering för att hitta hittills okända relationer mellan molekylära arrangemang och bulkegenskaper. För att ytterligare stärka arbetet ska doktoranden utföra en del av försöksarbetet i industri miljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 augusti 2021

Diarienummer 2017-05402

Statistik för sidan