Biokompositer - personifierade produkter och tjänster (PPS)

Diarienummer 2017-02696
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 5 679 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Visionen för detta projekt är att göra det möjligt för Sverige att bli världsledande inom övergången från fossilbaserad ekonomi till biobaserad. Sverige håller en unik position i skogsbaserad ekonomi tack vare sitt stora skogsinnehav som är den största biobaserade råvarukällan på jorden och oändligt förnybart. Tekniska lösningar och affärsmodeller som möjliggör avancerade och högt förädlade produkter och tjänster behövs för att omvandla unika möjligheten till ekonomiska fördelar och för att uppnå långsiktig socioekonomisk hållbarhet.

Förväntade effekter och resultat

Skapa ny värdekedja för industrin och generera betydande miljöfördelar och en konkurrenskraftig fördel. Demonstrera att en övergång från fossila industrisektorer till biobaserad är ekonomiskt genomförbar. Främja innovationer som uppfyller kundens preferenser och minska tiden från design till produktutveckling och marknadsintroduktion. Producera nya och högt förädlade produkter som är för svåra eller för dyra att vara gjorda med konventionella tekniker. Förenkla produktionen, vilket leder till betydande tidsbesparingar och minskning av produktionen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utveckla personliga produkter och tjänster genom nära samarbete mellan aktörerna längs värdekedjan och med kombination av biokompositer med 3D Printing eller Additiv tillverkning. Fya demonstratorer, två accessoarer och två proteser, kommer att tillverkas och utvärderas. Fysiska tester och feedback från användare och patienter ska analyseras. Det förväntas att upp till 50% av de termoplaster som används i respektive produktsegment kan ersättas med de biobaserade material.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.