Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biokol - systemanalys för klimatnytta

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - KTH Avdelningen för industriell ekologi
Bidrag från Vinnova 3 230 800 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Biokol produceras genom att biomassa upphettas i syrebegränsad miljö (pyrolys). Energi frigörs och ett stabilt kol bildas vilket ger minskad klimatpåverkan. Projektet syftar till att etablera metodik för systematisk utvärdering av miljöpåverkan från system där biokol produceras med pyrolys och integreras i dagens och framtidens energisystem. Tre fallstudier genomförs där miljöpåverkan och energibalans beräknas med livscykelmetodik.

Förväntade effekter och resultat

I projektet kommer miljö- och energieffekter av tre olika biokolssystem att beräknas med ett livscykelperspektiv. Projektet kommer även att utforma en metod för att analysera och beskriva biokolsystem, som är praktiskt användbar för förstudier av biokolsprojekt. I Sverige byggs, planeras och studeras olika alternativa pyrolys- och biokolssystem av olika aktörer och detta projekt tar vara på den möjlighet som nu finns att utvärdera dessa system och skapa ökad kunskap och förståelse för biokolssystem.

Planerat upplägg och genomförande

En grupp av aktörer, bl.a. anläggningsägare, planerare, biokolanvändare och forskare definierar systemalternativ (råvaror, teknik, biokolsanvändning) för de olika delstudierna. Systemens energibalans och miljöpåverkan (nyttor och risker) i ett livscykelperspektiv beräknas av forskargruppen. Resultaten kommuniceras med aktörsgruppen och slutsatser dras inför nästa delstudie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2021

Diarienummer 2016-03392

Statistik för sidan