Bioisosteriska föreningar som läkemedel med kinase

Diarienummer
Koordinator SARomics Biostructures AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2012
Status Avslutat