Biointeraktiva fibrer med antibakteriella egenskaper 2012

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är att framställa en demonstrator vilken visar att antibakteriella ytor kan skapas genom att använda innovativa och miljövänliga tekniker. Demonstratorn är tänkt för hygienapplikationer men kan även användas inom andra produktområden t ex tissue, textilier, filter. I det aktuella projektet ingår att förklara mekanismen för den erhållna antibakteriella effekten som observerats vid behandling av olika ytor med multiskikt bestående av olika polymerer. Kunskapsspridning har skett genom seminarium, doktorsavhandling samt översiktsartikel.

Resultat och förväntade effekter

En demonstrator med antibakteriella egenskaper har framställts- att använda det framtagna systemet i en blöja är inte aktuellt, däremot finns det potential för andra applikationer t ex tissue. Genom den omfattande publiceringen projektet har fått i pressen har ett flertal nya kontakter skapats med externa potentiella användare. Kunskapsöverföring: - har framförallt skett inom projektet mellan dess partners, bl a ett minisymposium. Förbättring map på antibakteriell effekt samt utveckling av experimentella tekniker. - översiktsartikel - Illergård doktorsavhandling

Upplägg och genomförande

Experimentellt arbete har utförts på KTH (doktorand) och KI (Post Doc). SCA har utfört experimentellt arbete på KI. Doktorsavhandling och översiktsartikel har skrivits på KTH. Målen är uppfyllda, men med överskriden budget (egen insats KTH).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.