Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bioinnovationer från skogsträdens endofytsvampar

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 050 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta mobilitetprojekt var att stödja min forskning kring skogsträdens endofytsvampar som en källa till bioinnovationer. De centrala målen var att utveckla forskargruppen och teknisk infrastruktur, samt förstärka mina kvalifikationer som akademisk ledare, mina nätverk och partnerskap. Projektets mål uppfylldes genom mina forskningsvistelser vid partnerenheter i Sverige, Finland och Spanien, genom framtagandet av nya publikationer, ansökningar och projekt, samt genom ett flertal relevanta kurser och utbildningar som jag deltog i med stöd från projektet.

Resultat och förväntade effekter

Forskningsresultat från projektet har rapporterats i 16 publikationer och i ett flertal konferensbidrag. Svampar med potential att producera bioaktiva kemikalier har identifierats och testats. Metoder för fortsatta studier kring svampars ämnesomsättning har utvecklats. Forskargruppen har vuxit och en doktorand har framgångsrikt försvarat sin doktorsavhandling. Meriter från projektet har varit avgörande för min nominering till en professur och till ett flertal akademiska förtroendeuppdrag. Projektet har också främjat forskarnas mobilitet på avdelningsnivå.

Upplägg och genomförande

Jag kombinerade intensiva forskningsbesök i partnerenheter med arbetet på heminstitutionen och organiserade ett flertal kortare studiebesök för att främja samarbete på institutionsnivå. Jag utveckaldeeffektiva strategier för extern finansiering och arbetade aktivt för att sprida forskningsresultat i internationella arenor. Arbetet i vetenskapliga och strategiska kommittéer och styrgrupper har gett mig nya professionella färdigheter. Projektet möjliggjorde utveckling av generella färdigheter, t ex ledarskap, vilket kommer att vara viktigt för min framtida karriär.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01350

Statistik för sidan