Biogasdriven elkraftförsörjning för utvecklingsländer

Diarienummer 2011-00789
Koordinator FLEXENCLOSURE AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett lokalt ekosystem för Biogasdriven elkraftförsörjning har kvantifierats m a p systemlösning, behov av biomassa, drift & service, samt kapitalkostnad. Jämfört med Diesel, blir kostnaden per kWh elektricitet från Biogas lägre vid en investeringshorisont runt 5 år. Bränsleceller, med förväntad kommersiell tillgänglighet inom 5 år, kan öka den utvunna elektriska energin ur Biogas med 50-100%. Förstudien har bekräftat att biogas är kommersiellt mycket intressant för rural elkraftförsörjning i utvecklingsländer och gett övergripande inriktning för ett genomförandeprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Förprojektet har stärkt uppfattningen att biogas, kombinerat med sol- och vindkraft, kan ge Flexenclosure en unik position på marknaden. En realiseringsplan har utarbetats för ett kommersiellt erbjudande baserat på biogasmotor 2013-2014, samt bränslecell 2015-2017. Biogasen måste renas för driftsäker elgenerering (lägre metanhalt än naturgas, föroreningar) och detta system måste tas fram av Flexenclosure. Projektet presenterades vid internat. mobiloperatörssällskapet GSMAs oktobermöte i Indien varvid en intressent för ett genomförandeprojekt anmälde sitt intresse.

Upplägg och genomförande

Förprojektets upplägg var att samla ett antal företag/personer med expertis som tillsammans täcker in de alla aspekter som krävs för att definiera en systemlösning och ett lokalt ekosystem för biogas i utvecklingsländer. Arbetet har bedrivits i workshops och individuellt. Via rikliga kontakter med potentiella leverantörer har prestanda och pris for olika delkomponenter hämtats in. Rapporten består av en sammanfattande del med fyra, mer djuplodande, bilagor. Som del av projektrapporteringen bifogas även en presentation med en kommersiell analys från ett kundperspektiv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.