BioDME

Diarienummer 2007-01610
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - juli 2007
Status Avslutat