Biobaserad produktion av akrylater

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 7 200 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - april 2014
Status Avslutat