Bioaktiva och antibakteriella amputationsproteser

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 600 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03191

Statistik för sidan