BIO-X projekt

Diarienummer 2013-05066
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - STUNS Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle
Bidrag från Vinnova 3 869 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat