BIO-X 2012 Catheasy

Diarienummer 2013-04538
Koordinator CATHEASY VÄSTERÅS AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - mars 2016
Status Avslutat

Externa länkar

www.catheasy.se