BIO-X 2012 BugSee

Diarienummer 2013-04539
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 1 999 500 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - mars 2016
Status Avslutat

Externa länkar

www.scilifelab.se