Bio-based risk waste containers

Diarienummer 2018-01890
Koordinator Organoclick AB
Bidrag från Vinnova 1 448 500 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att producera prototyper av riskavfallsbehållare för utvärdering hos kommande användare. Målet med projektet är att producera en pilotserie av riskavfallsbehållare med optimerad konstruktion, produktion och efterbehandling, vilket ska möjliggöra införsäljning av riskavfallsbehållare till potentiella kunder vid projektets slut.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten är en reducering med 80% av klimatpåverkande utsläpp under en riskavfallsbehållares livscykel. Riskavfallsbehållaren som tas fram under projektet kommer kunna vara ett val vid offentlig upphandling och inköp av privata bolag, vilket kommer ha en stor effekt på minskningen av CO2-utsläpp. OrganoClick avser att utveckla och sälja dessa produkter. Riskavfallsbehållarna kommer produceras i OrganoClick’s anläggning i Täby. Dagens produkter produceras i Europa, vilket vid ett positivt utfall, ger ett nettotillskott av nya anställningar i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

OrganoClick kommer starta arbetet med att ta fram ett prototypverktyg för riskavfallsbehållaren. Sedan kommer OrganoClick att sätta upp en mindre efterbehandlingsstation för att göra en permanent förslutning av behållaren. Denna prototyp kommer sedan att utvärderas i användarstudier hos potentiella kunder. Inom detta projekt kommer utveckling av fullskalig prototyp, processutveckling, pilotproduktion och användarstudier genomföras av OrganoClicks personal i samarbete med OrganoClicks leverantörer av verktyg och ingenjörsarbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.