Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bilrörelsedata tilläggsfinansiering

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Tilläggsfinansiering enligt TSS styrgruppsbeslut den 2 september. Projektet skall samla in rörelsedata för 500 personbilar (inklusive 20 elbilar). Insamlad data skall vara underlag för analyser av optimala elkörsträckor för laddhybrider (analysen kommer att genomföras på Chalmers Energi och Miljö).

Långsiktiga effekter som förväntas

Ge forskare tillgång till högkvalitativ data rörande fordons körmönster.

Upplägg och genomförande

Fem mätkampanjer med 100 fordon i varje. Testfamiljer utses på slumpmässigt vis och körmönster loggas under en tvåmånaders period.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01813

Statistik för sidan