Billiga och hogeffektiva lysdioder baserade pa perovskite

Diarienummer 2015-04802
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 2 529 146 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-09-16

Syfte och mål

1) Genom att noggrant optimera enheternas konstruktioner och de aktiva perovskitlagren uppnåddes högpresterande gröna perovskitbaserade LED med extern kvanteffektivitet på 14,4%. 2) Jag startade självständig forskning och uppnådde produktiva publikationer, inklusive Chemistry Society Reviews, Advanced Materials and Energy and Environment Science etc. Jag blev befordrad till biträdande professor i februari 2018. 3) Jag har etablerat ett starkt samarbete och långsiktigt samarbete med professor Henry Snaiths Grupp vid Oxford University.

Resultat och förväntade effekter

1) Vi utvecklade flera metoder för att tillverka uniforma och perovskita filmer med hög luminescens, vilket inte bara är viktigt för perovskita lysdioder, utan är också användbart för utveckling av andra perovskitbaserade optoelektroniska enheter. 2) Vi undersökte systematiskt formationsprocessen av perovskita filmer på olika metalloxider och organiska mellanlager, och demonstrerade först den positiva effekten av ZnO/perovskit på perovskitkristalliseringen, vilket ger nya insikter för att ytterligare optimera gränsytskontakterna för högpresterande perovskit-LED.

Upplägg och genomförande

1) Vi börjar från optimeringen av perovskitfilmer och noterade effekten av filmmorfologi samt att defekter är kritiska för att uppnå högkvalitativt emitterande skikt. Vi utvecklade en kväveflödesmetod och tillförde olika tillsatser för att förbättra de optoelektroniska egenskaperna hos de erhållna perovskitfilmerna. 2) Vi märkte att stabiliteten hos perovskit-LED fortfarande ett stort hinder. Med införandet av stabil oorganisk katjon kan enheters stabilitet förbättras, men jonmigrationen i perovskitfilmer begränsar fortfarande stabilitetsförbättringen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.