Billiga och hogeffektiva lysdioder baserade pa perovskite

Diarienummer 2015-04802
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 2 529 146 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Energi som används till belysning står för en betydande del av energikonsumtionen. Energieffektiva lysdioder (LEDs) förmodas kunna förbättra energieffektiviteten i belysning. Det övergripande målet med detta samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet och Oxfords universitet är att utveckla högeffektiva LEDs av låg kostnad baserade på metallorganiska halid-perovskites preparerade i lösningsmedel.

Förväntade effekter och resultat

Huvudutmaningarna som för nuvarande begränsar tillämpningarna av perovskite LED, och kommer att angripas i detta projekt. Både vetenskapliga kunskaper och icke-vetenskapliga färdigheter av stipendiaten kommer att utvecklas genom att samarbeta med ledande forskare av båda institutionerna under projektet. Det etablerade gedigna samarbetet med framstående forskargrupper inom perovskite på Oxford kommer också att förbättra Linköpings universitets internationella konkurrenskraft inom material- och komponentutveckling av perovskite-baserad optoelektronik.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektets gång kommer vi att samarbeta med ledande experter inom perovskite-material och relaterade optoelektronik-komponenter på Oxford. Vi kommer att utveckla termiskt stabila ljuskällor med hög luminiscens genom att förbättra sammansättningen hos perovskite-materialen. Nydanande filmdepositions- och defektpassiviseringsmetoder kommer att användas för att tillverka perovskite-filmer med enhetlig morfologi. Vi kommer att undersöka gränssnittsutformningen av komponentstrukturerna i syfte att uppnå mer effektiv och balanserad laddningsinjektion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.