Bilkörning efter förvärvad hjärnskada hjälpmedel för klinisk bedömning inom hälso -och sjukvård

Diarienummer 2013-02861
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Medicinsk Teknik Östergötland
Bidrag från Vinnova 38 600 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Då det är fastställt att relevant kompetens från landstingets testbädd samt Rehabkliniken kan nyttjas i tävlingen så uppfylls säker tillgång till relevant kompetens för genomförandet av en innovationstävling. Rehabklinikens behov är tydligt identifierat och dokumenterat och lämpar sig väl för en innovationstävling. Projektgruppen bedömer att potentialen att kunna ta fram en sådan produkt som mycket god och att marknaden i västvärlden är stor.

Resultat och förväntade effekter

Det identifierade behovet på Rehabkliniken uppfyller utlysningens resultatmål identifierade behov som lämpar sig för innovationstävlingar. Att kliniken valt att söka lösningar via Innovationstävling uppfyller resultatmålet bidra till att fler svenska organisationer använder innovationstävlingar samt önskad effekt att inspirera till sökandet efter lösningar hos externa aktörer. Då befintlig förvaltning inte har resurser att lösa behovet på kliniken så visar det även på resultatmålet visa på vikten av att söka efter externa lösningar som källa till innovation.

Upplägg och genomförande

Upplägget som tagits fram inkl tidsplan bedöms som realistiskt och är indelat i fyra faser: Annonseringsfas 1-2 månader (preliminärt okt-nov), Utvecklingsfas 3-4 månader (preliminärt dec-mars), Utvärderingsfas 3-4 månader (preliminärt april-juli), Tilldelningsfas 1-2 veckor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.