Bilfria urbana distrikt

Diarienummer 2017-03265
Koordinator Lunds universitet - LTH /Teknik och Samhälle
Bidrag från Vinnova 3 483 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Att utveckla ny kunskap om bilfria distrikt och dess implementering för att ge förslag på förändringar i planeringsprocessen mot ett hållbart och jämställt transportsystem.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska utmynna i förslag på principer för nödvändiga förändringar i planeringsprocessen och utvecklandet av en tvärvetenskaplig metod för att identifiera lämpliga distrikt och processen mot deras framgångsrika utveckling. Därtill kommer också att implementeringsprocessen ska främja ett jämställt samhälle.

Planerat upplägg och genomförande

För att genomföra projektet kommer vi att i samarbete med Malmö och Göteborgs stad utveckla en tvärvetenskaplig metod för att fastställa potentiellt lämpliga områden för bilfria distrikt. Projektet kommer att genomföras i 6 olika arbetspaket (AP) som kommer att omfatta: AP1) Administration och koordination AP2) Undersökning av de viktigaste parametrarna för bilfria stadsdelar AP3) Urval av potentiella undersöknings- och utvecklingsdistrikt AP4) Identifiera sociala parametrar AP5) Syntesarbete AP6) Dissemination

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.