Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bilfria urbana distrikt

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LTH /Teknik och Samhälle
Bidrag från Vinnova 3 483 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål och syfte för projektet var att skriva riktlinjer för förbättrade implementeringsprocesser, vilka i nu läge håller på att skrivas klar. Under hela projektets gång var vi i ständig kommunikation med Malmö och Göteborg för att säkerställa att våra resultat kommer till användning. Detta har fungerat mycket bra.

Resultat och förväntade effekter

Projektet var uppdelad i olika arbetspaket och alla involverade forskare arbetade i alla arbetspaket för att säkerställa att allas kompetensområden finns med i alla steg i arbetet. Detta fungerade mycket bra och ledde till att resultaten fick det förväntade utfallet.

Upplägg och genomförande

Som jag beskrev ovan arbetade vi i olika arbetspaket. Detta ledde till ett mycket bra genomförandet av arbetet. Varje arbetspaket hade en ledare som såg till att arbetet i just det arbetspaket genomfördes. Detta fungerade väldigt bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2022

Diarienummer 2017-03265

Statistik för sidan