Bildbehandling och trafikanalys

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 3 824 281 kronor
Projektets löptid juni 2004 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-00627

Statistik för sidan