Bildbehandling och trafikanalys

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 3 824 281 kronor
Projektets löptid juni 2004 - februari 2010
Status Avslutat