Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bildande av defekter vid svetsning och deras inverkan på mekaniska egenskaper hos Ti-6Al-4V och Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 5 978 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förklara varför porer/defekter bildas för specifika inställningar av svetsparametrar samt att kunna särskilja mellan ”farliga” och ”ofarliga” porer/defekter. En systematisk kartläggning av uppkomst av svetsdefekter och deras geometri, samt deras och svetsgeometrins inverkan på de mekaniska egenskaperna hos svetsade titanstrukturer, har utförts, vilket var målet med projektet.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten i projektet handlar om fördjupad kunskap om hur porositet, defekter och svetsgeometri påverkar mekaniska egenskaper vid svetsning av titanlegeringar. Resultaten innebär att det skapas förbättrade förutsättningar för beräkning/optimering av svetsade konstruktioner. Projektet leder till en ny utbildad disputerad forskare, med för företaget spetskompetens.

Upplägg och genomförande

En doktorand anställd vid Chalmers har varit huvudansvarig för att leda projektarbetet, med stöd av handledare ifrån både företaget och högskolan. Företaget har bidragit med tillverkning av olika svetsprover och utfört mekanisk provning av dessa. Analys av resultaten, såsom fraktografi och mikroskopi, har utförts av doktoranden vid högskolan. Kontinuerlig kunskapsspridning har skett genom regelbundna möten samt genom publicering av vetenskapliga artiklar såväl tidskrifter som vid konferenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01148

Statistik för sidan