BikeSAFER

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 716 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

BikeSAFER samlade in och analyserade naturalistisk cykeldata vilket belyste till cyklistbeteende, cykeldynamik och orsaker till cykelolyckor. Detta var ett SAFER associerat projekt och bygde på synergier från andra projekt såsom 1) BikeSAFE för att ge en rikare uppsättning resultat från en större datasett än ursprungligen planerat, 2) BikeCOM för att utveckla en konceptuell smartphone app för att öka cykelsäkerhet vid korsningar och 3) BikeSING för att förstå singelolyckor med cykel genom att kombinera naturalistisk och olycksdata.

Resultat och förväntade effekter

BikeSAFER visade att cykling I närheten av en korsning fyrdubblar risken för en säkerhetskritisk situation och tolvdubblar om korsningen har någon form av visuell begränsning. Cykeldynamik är signifikant större i kritiska situationer. 33% av korsningarna passerades trots rödljus och 23% av alla cyklar har inte ordentligt ljus på natten. Data från BikeSAFER kan, och kommer att, användas för fortsatt analys. Flera publikationer (inklusive två vetenskapliga artiklar, och fyra konferensbidrag) härstammar från detta projekt.

Upplägg och genomförande

BikeSAFER samlade in naturalistisk data från 20 cyklister som turades om att cykla på fem utrustade cyklar. Denna data uppgick till ca. 1.3 Tbyte och är idag unik I världen. Under studien, upplevde cyklisterna 63 kritiska situationer inklusive 6 olyckor och 57 incidenter. Dataanalys fokuserade på cykelsäkerhet genom att jämföra cyklistbeteende, cykeldynamik, och miljöfaktorer mellan kritiska och slumpmässiga händelser. En av BikeSAFER cyklarna används nu i Ann Arbor (USA) där den samlar in data i SAFETY Pilot: den största pågående insamlingen av naturalistisk telematikdata.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.