Big Science Sweden

Diarienummer 2017-05158
Koordinator INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM SYD AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att skapa en stark svensk ILO-organisation (Industrial Liaison Office) för ökad högteknologisk utveckling och ökad svensk industriretur inom Big Science.

Förväntade effekter och resultat

* Högteknologisk utveckling och innovation: främja affärsmöjligheter som stimulerar högteknologisk utveckling i näringslivet samt stimulerar samverkan mellan akademi och näringsliv * Tillväxt och ökad konkurrenskraft: nyttja utveckling som sker i leverans till Big Science anläggningar för att få fram nya/bättre produkter och nå nya marknader. Bidra till ökad tillgång till högteknologisk kompetens/kunskap för ökad konkurrenskraft * Ökad Industriretur: öka andel svenska kontrakt inom Big Science så att de investeringar som Sverige gör kommer svenska företag till nytta

Planerat upplägg och genomförande

I projektet avser konsortiet att skapa en svensk ILO-organisation, där ILO står för Industrial Liaison Office. ILO-organisationen kommer att drivas under namnet Big Science Sweden. Projektet kommer att omfatta fem arbetspaket: AP1: Projektledning och utveckling av verksamheten AP2: Kommunikation AP 3: Aktiviteter riktade mot nationella och internationella forskningsanläggningar AP 4: Att skapa affärer och innovation AP 5: Aktiviteter riktade mot svensk industri

Externa länkar

www.bigsciencesweden.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.