Big Science Sweden

Diarienummer 2017-05158
Koordinator INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM SYD AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att skapa en stark svensk ILO-organisation (Industrial Liaison Office) för ökad högteknologisk utveckling och ökad svensk industriretur inom Big Science.

Förväntade effekter och resultat

* Högteknologisk utveckling och innovation: främja affärsmöjligheter som stimulerar högteknologisk utveckling i näringslivet samt stimulerar samverkan mellan akademi och näringsliv * Tillväxt och ökad konkurrenskraft: nyttja utveckling som sker i leverans till Big Science anläggningar för att få fram nya/bättre produkter och nå nya marknader. Bidra till ökad tillgång till högteknologisk kompetens/kunskap för ökad konkurrenskraft * Ökad Industriretur: öka andel svenska kontrakt inom Big Science så att de investeringar som Sverige gör kommer svenska företag till nytta

Planerat upplägg och genomförande

I projektet avser konsortiet att skapa en svensk ILO-organisation, där ILO står för Industrial Liaison Office. ILO-organisationen kommer att drivas under namnet Big Science Sweden. Projektet kommer att omfatta fem arbetspaket: AP1: Projektledning och utveckling av verksamheten AP2: Kommunikation AP 3: Aktiviteter riktade mot nationella och internationella forskningsanläggningar AP 4: Att skapa affärer och innovation AP 5: Aktiviteter riktade mot svensk industri

Externa länkar

www.bigsciencesweden.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.