Bidrag för deltagande i EUREKA Innovation Week 2016

Diarienummer 2016-02127
Koordinator GREINON ENGINEERING AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid april 2016 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017