Bibehållen hälsa med funktionella livsmedel; identifiering av nya biomarkörer

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - december 2008
Status Avslutat