Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Betydelsen av ögats perifera optik för utvecklingen av myopi (närsynthet)

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för tillämpad fysik
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förekomsten av närsynthet (myopi) har ökat drastiskt i den industrialiserade världen. även om utvecklingen av myopi verkar styras av bildkvaliteten på näthinnan, är det inte känt hur denna kontrollmekanism fungerar och varför den verkar annorlunda för vissa ögon. Målet med detta projekt är att undersöka hur ögats optiska kvalitet korrelerar med utvecklingen av myopi. De perifera delarna av näthinnan är särskilt intressanta att undersöka eftersom bildkvaliteten i sneda vinklar för närsynta ögon är relativt okänd, speciellt vid närarbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

Denna forskning kommer ge en mer komplett bild av ögats optik både för närsynta och rättsynta och kan leda till en förändrad glasögondesign för att förhindra ytterligare myopiutveckling. Under projektets tre år kommer även projektledaren att kvalificera sig för att kunna fortsätta med en akademisk karriär.

Upplägg och genomförande

ögats perifera optik och syn kommer i huvudsak att analyseras med en skannande vågfrontssensor (för att kartlägga synfältet i realtid) och med ett adaptiv optik system (för att korrigera och inducera monokromatiska aberrationer). Dessa instrument kommer att utvecklas och användas på KTH, där projektledaren ska vara biträdande handledare för en doktorand.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00992

Statistik för sidan