Betydelsen av finansiella rådgivare för konsumenters finansiella sparbeslut

Diarienummer 2013-04560
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat
Utlysning Forskning om finansiella marknader
Ansökningsomgång Forskning om finansiella marknader - planeringsbidrag

Syfte och mål

Projektets är en förstudie, så syftet och målet är att utveckla en större ansökan. Detta har åstadkommits genom att en ansökan har inlämnats, tillsammans med intyg från en bank om deras motfinansiering av projektet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett utvecklat projekt och fördjupat samarbete med en bank.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samverkan med en bank.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.