Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!9741, Better hemicraniectomy, OSSDSIGN AB

Diarienummer
Koordinator OSSDSIGN AB - OSS-Q AB
Bidrag från Vinnova 3 164 963 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektets mål har uppfyllts. OssDsign har under projektet fastställt den implantatdesign som med hjälp av resultat från projektet blivit godkänt i USA. Projektet har ökat förståelsen för mekanismerna bakom benformation kopplat till OssDsigns implantat. Kunskapen kommer att användas i OssDsigns fortsatta utveckling av produkter för behandling av bendefekter, både kranialt och inom andra anatomiska regioner. Den retrospektiva kliniska studien har uppfyllt målet som var att visa att OSSDSIGN Cranial PSI är jämförbar eller bättre än tillgängliga alternativ för kranioplastik.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i flera vetenskapliga publikationer som presenterat eller kommer att presenteras på konferenser eller publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Resultaten har också använts för erhållande av regulatoriska godkännanden av OssDsigns produkter samt för att förstärka OssDsigns marknadsföring. Dessa resultat förväntas hjälpa OssDsign att bibehålla en stadig tillväxt och uppnå målet att bli den ledande leverantören av regenerativa produkter för kraniala och faciala bendefekter.

Upplägg och genomförande

Projektet löpte över 3,5 år och var ett samarbete mellan OssDsign, Uppsala Universitet och ETH i Zurich. Projektet var uppdelat i delar som på alla syftade till att förbättra nuvarande metoder för utvärdering och utveckling av implantat för behandling av kraniala bendefekter. En kostnadsneutral förlängning på 6 månader gjordes då många analyser varit mer tidskrävande än planerat. Projektet har genomförts på ett tillfredställande sätt och delmålen har nåtts. Samarbetet mellan företag och akademi samt över landsgränser har fungerat bra tack vara täta möten och tydlig planering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04199

Statistik för sidan