BetaQueProject Klinisk avbildning av levande betaceller i bukspottkörteln

Diarienummer 2015-02218
Koordinator N-tigen Insights AB
Bidrag från Vinnova 65 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - april 2015
Status Avslutat