Best Practice för tillverkning av grafenkompositer - Highly thermally conductive graphene

Diarienummer 2018-02642
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - School of Electrical Engineering and Computer Science
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående