Best Practice för tillverkning av grafenkompositer - Highly thermally conductive graphene

Diarienummer 2018-02642
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - School of Electrical Engineering and Computer Science
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt är beviljat inom en särskild satsning inom SIO Grafen, framtaget i en öppen process initierad av programmets styrelse. Projektet kommer att utveckla skalbara, kostnadseffektiva och hållbara tekniker för att tillverka grafen-polymerkompositer med hög värmeledningsförmåga för att möta behovet av många industriapplikationer. Effekterna av materialets egenskaper, komposition och bearbetningsbetingelser för termenledningsförmågan hos grafen-polymerkompositerna kommer att studeras systematiskt.

Förväntade effekter och resultat

Förutom sin höga värmeledningsförmåga utmärker sig grafen-polymerkompositer i lättvikt, skalbar och billig tillverkning och bra korrosionsbeständighet. Dessa fördelar är önskvärda i många industriella applikationer, inklusive lagringsteknik för termisk energi, högkapacitetselektronik och högkvalitativa batterier. Den generiska kunskapen om prestanda beroendet av bearbetning ledningar kommer att underlätta relevant FoU inom industri och akademi. Detta projekt har därmed stor potential att påskynda den breda spridningen av grafen i industrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att kombinera kunskapen hos tre forskargrupper på KTH med SaltX Technology AB för att utveckla generisk kunskap för tillverkning av högladdnings-och högledningsgrafik-polymer-kompositer. Vi kommer att välja lämpliga polymerer genom mångsidiga karakteriseringstekniker, klargöra mekanismen för extra fyllmedel genom datorsimuleringar, tillverka grafen-polymerkompositerna genom en speciell lösningsmedelsblandningsteknik och karakterisera deras värmeledningsförmåga baserat på tryckta mönster.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.