Besök i Israel 27/11 - 11/12

Diarienummer
Koordinator Stress Medicine SMAB AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - augusti 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02875

Statistik för sidan